Polecamy
Strona główna » Bibliografia
Bibliografia

 • Kowalski M.L., Majkowska-Wojciechowska B., Grzegorczyk J.: Stężenia alergenu roztoczy kurzu domowego Der p I w mieszkaniach łódzkich. Alergia Astma Immunologia 1996, 1: 41-46.
 • Pomes A., Smith A.M., Gregoire C., Vailes L.D., Arruda L.K., Chapman M.D.L Functional properties of cloned allergens from dust mite, cockroach, and cat – are they relevant to allergogenicity. ACI International. 2001, 13: 162-169.
 • Smith A.M., Pomes A., Chapman M.D.: Molecular Biology of Indoor Allergens. Clinical Reviews in Allergy and Immunology. 2000, 18: 265-283.
 • Solarz K.: Biologia roztoczy kurzu domowego. Alergoprofil 2008, 4, 1, 2-11
 • Solarz K.: Ekologia roztoczy kurzu domowego. Alergoprofil 2008, 4, 2, 2-13
 • Samoliński B., Rapiejko P., Lipiec A.: Metody ograniczania narażenia na alergen. W: Standardy w Alergologii. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010
 • Samoliński B.: Epidemiologia uczuleń górnych dróg oddechowych na roztocze. Rozprawa doktorska. AM Warszawa 1987.
 • www.allergen.org
 • Bilo B.M., Rueff F., Mosbech H., Bonifazi F., Oude-Elberink J.M.G.: Diagnosis of Hymenoptera venom allergy. Allergy 2005; 60:1330-1349.
 • Bonifazi F., Jutel M., Bilo B.M., Birnbaum J., Muller U.: Prevention and treatment of hymenoptera venom allergy: guidelines for clinical practice. Allergy 2005; 60(12):1459-70.
 • Jutel M., Skrbic D., Pichler W.J., Muller U.R.: Ultra rush bee venom immunotherapy does not reduce cutaneous weal responses to bee venom and codeine phosphate. Clin Exp Allergy 1995; 25(12):1205-10.
 • Buhot C., Chenal A., Sanson A., Pouvelle-Moratille S., Gelb M.H., Menez A., Gillet D., Maillere B.: Alteration of the tertiary structure of the major bee venom allergen Api m 1 by multiple mutations is concomitant with low IgE reactivity. Protein Sci 2004; 13(11):2970-8.
 • King T.P., Spangfort M.D.: Structure and biology of stinging insect venom allergens. Int Arch Allergy Immunol 2000; 123(2):99-106.
 • Demianowicz A., Kirkor S.: Anatomia i fi zjologia pszczoły. W: Guderska J. (red.): Hodowla pszczół. PWRiL, Warszawa 1978.
 • Grunwald T., Bockisch B., Spillner E., Ring J., Bredehorst R., Ollert M.W.: Molecular cloning and expression in insect cells of honeybee venom allergen acid phosphatase (Api m 3). J Allergy Clin Immunol 2006; 117(4):848-54.
 • Rapiejko P., Lipiec A.: Alergeny jadu owadów błonkoskrzydłych. Alergoprofil 2006, 2, 3, 17-22.
 • Korzon L., Kowalski M.L.: Alergie na zwierzęta. Alergia Astma Immunologia 1998, 3: 125-134.
 • Duffort OA, Carreira J, Nitti G, Polo F, Lombardero M.: Studies on the biochemical structure of the major cat allergen Felis domesticus I. Mol Immunol. 1991;28(4-5):301-9.
 • Pomes A., Smith A.M., Gregoire C., Vailes L.D., Arruda L.K., Chapman M.D.L Functional properties of cloned allergens from dust mite, cockroach, and cat – are they relevant to allergogenicity. ACI International. 2001, 13: 162-169.
 • Smith A.M., Pomes A., Chapman M.D.: Molecular Biology of Indoor Allergens. Clinical Reviews in Allergy and Immunology. 2000, 18: 265-283.
 • Orlicz-Widawska J., Gawlik R.: Alergia na chomika – coraz częstszy problem. Alergoprofil 2010, 6, 1, 21-25.