Polecamy
Komunikat na okres: 14-31.09.2018

W powietrzu dominują zarodniki grzybów mikroskopowych.  Niskie do średniego stężenie pyłku ambrozji. Trawy, bylica, komosa, nawłoć stężenie bardzo niskie - niskie.

Szczegółowe komunikaty regionalne (dla 9 regionów kraju) oparte na danych aerobiologicznych z krajowych ośrodków pomiarowych (uzupełnione obserwacjami fenologicznymi) dostępne są na stronach  www i w aplikacjach na urządzenia mobilne pod adresami:

oraz na naszej stronie na FB www.facebook.com/alergen

Dane do w/w serwisów i aplikacji pochodzą  z OBAS.

Korzystajcie wyłącznie z danych z krajowych serwisów.

W najbliższym czasie największe zagrożenie dla osób uczulonych stanowić będą alergeny wewnątrzdomowe; roztocze kurzu domowego, alergeny pochodzenia zwierzęcego oraz grzybów mikroskopowych wewnątrzdomowych.
15.02.2018

Nowa aparatura pomiarowa

Poszerzamy nasze możliwości badawcze. Nowe aparaty VPPS 2010 firmy Lanzoni pozwalają na pomiary w dowolnym miejscu; w lesie, na łące, przed domem czy blokiem. Dotychczas pomiary prowadzone były prawie wyłącznie za pomocą stacjonarnych aparatów zamontowanych na dachach wysokich budynków w dużych miastach, aby pomiary były odzwierciedleniem narażenia na pyłek w całej aglomeracji. Prowadziliśmy pomiary w górach (m.in. na Kasprowym Wierchu), na lodowcu Kitzsteinhorn i w jaskini Feichtnerschachthohlejaskiniach w Austrii, na budynkach torpedowni na Zatoce Gdańskiej, na molo w Sopocie, na wyspach Wielkich Jezior Mazurskich. Teraz będzie to znacznie prostsze, z nowoczesnym sprzętem dojedziemy prawie wszędzie, nawet w środek podmokłego lasu olszynowego. zobacz zdjęcia aparatów VPPS 2010

 

Władze Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (kadencja 2015-2018)

Lista członków Zarządu Głównego PTA (link)

Prezydent
Prof. Zbigniew Bartuzi
Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, UMK
 
Prezydent-elekt
Prof. Marek Kulus
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, WUM
 

Wice-prezydent
Prof. Magdalena Czarnecka–Operacz
Katedra i Klinika Dermatologii, UM w Poznaniu
 
Sekretarz
Dr Jacek Gocki
Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, UMK
 
Skarbnik
Dr Izabela Kupryś-Lipińska
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi
 

Prezydent kadencji 2012-2015
Członek Zarządu
Prof. Bolesław Samoliński
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, WUM
 
Członek Zarządu
Prof. Krzysztof Buczyłko
Centrum Alergologii w Łodzi
 
Członek Zarządu
Prof. Andrzej Emeryk
Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediarycznego, UM w Lublinie
 

Członek Zarządu
Prof. Jerzy Kruszewski
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, WIM
 

Członek Zarządu
Prof. Piotr Kuna
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi
 

Członek Zarządu
Dr hab. Maciej Kupczyk
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi
 
Członek Zarządu
Prof. Ryszard Kurzawa
Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Rabka Zdrój
 
Członek Zarządu
Prof. Rafał Pawliczak
Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii, UM w Łodzi
 
Członek Zarządu
Dr Piotr Rapiejko
Klinika Otolaryngologii WIM, Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., Warszawa
 

Członek Zarządu
Prof. Barbara Rogala
Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, ŚUM
 

Członek Zarządu
Prof. Zenon Siergiejko
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Układu Oddechowego i Bronchoskopii, UM w Białymstoku