Polecamy
Strona główna » Alergeny »
Pyłek ambrozji

pyłek ambrozji
Ambrosia, ang: Common ragweed, Annual ragweed, Short ragweed, Roman wormwood

Alergen pyłku ambrozji jest najczęstszą przyczyną pyłkowicy w Ameryce Północnej i przez wiele lat uważano, że nie stanowi problemu w Europie. Od końca lat 60. ambrozja obecna jest we Francji, północnych Włoszech, w krajach bałkańskich, południowej Austrii, na Węgrzech i na Ukrainie, a ostatnio także na terenie Polski. Kwitnienie ambrozji w Polsce przypada na drugą połowę sierpnia, wrzesień i pierwszą dekadę października.

Rodzaj ambrozja należy do rodziny Astrowate (Asteraceae), dawniej: Compositae i obejmuje około 40 gatunków. Większość gatunków pochodzi z Ameryki Północnej. Za objawy alergiczne przede wszystkim odpowiedzialne są alergeny pyłku 2 gatunków ambrozji ambrozji bylicolistnej (łac. Ambrosia artemisiifolia, ang. Short (Common) ragweed) i ambrozji trójdzielnej (łac. Ambrosia trifida, ang. Gigant ragweed). W Polsce stwierdzono obecność trzech gatunków ambrozji: ambrozja bylicolistna (Ambrosia artemisiifolia L.) – elatior, ambrozja zachodnia (Ambrosia psilostachya DC.), ambrozja trójdzielna (Ambrosia trifida).

Z uwagi na to, iż ambrozja wysiewana jest głównie z importowanym zbożem, obserwowana jest najczęściej w okolicach kolejowych stacji przeładunkowych, elewatorów zbożowych i punktów oczyszczania ziarna zbóż i zaliczana jest do efemerofitów, czyli gatunków pojawiających się przejściowo i szybko wymierających na danym terenie. Z tego też powodu jej stanowiska szybko zanikają. Wraz ze zmianami klimatycznymi oraz zwiększeniem terenów dogodnych dla rozwoju ambrozji możliwe jest osiedlanie się ambrozji na nowych terenach. Stąd wydaje się konieczne włączenie alergenu pyłku ambrozji do zestawu testów skórnych stosowanych w Polsce.

Alergeny pyłku ambrozji

  • Amb a 1 (antygen E) – Zidentyfikowano isoformy Amb a 1.1 , Amb a 1.2, Amb a 1.3, Amb a 1.4
  • Amb a 2 (antygen K)
  • Amb a 3 (Ra 3)
  • Amb a 5 (Ra5)
  • Amb a 6 (Ra6) – niespecyficzne białko będące prekursorem białka transportującego lipidy
  • Amb a 7 (Ra7)
  • Amb a 10