Polecamy
Strona główna » Alergeny »
Pyłek komosy

pyłek komosy
Chenopodium , ang. Goosefoot, pigweed, Lamb's Quaters, Fat Hen

Komosa jest pospolitym chwastem w całej Europie jednak stężenie jej pyłku nie osiąga wysokich wartości. Obserwowane jest uczulenie na pyłek komosy, jednak rzadko są to objawy o dużym zasileniu.

Przy stosunkowo małej ekspozycji trudno jest ustalić istotność kliniczną badań takich jak dodatnie odczyny w teście skórnym z alergenami pyłku komosy lub wysoki poziom swoistych przeciwciał klasy IgE skierowanych przeciwko alergenom tego chwastu. Niskie stężenia maksymalne odnotowywane na terenach zorbanizowanych gdzie umieszczane są punkty pomiarowe pozwalają też przypuszczać, że niewielka ekspozycja na alergeny pyłku komosy może przekładać się na niewielkie znaczenie kliniczne alergenów pyłku tej roślin.

Alergeny pyłku komosy

Komosa pospolita Chenopodium album

  • Che a 1, Che a 1.0101
  • Che a 2, Che a 2.0101
  • Che a 2, Che a 3.0101